РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за увоз љекова који немају дозволу за стављање лијека у промет
Назив услуге

Одобрење за увоз љекова који немају дозволу за стављање лијека у промет


Орган задужен за спровођење

Институт за љекове и медицинска средства


Надзорни орган

 Министарство здравља


Опис

 Одобрење на основу којег се увозе љекови који немају дозволу за стављање лијека у промет (дозволу за лијек).


Гдје и како

Захтјев за добијање одобрење за увоз љекова који немају дозволу за стављање лијека у промет се предају на архиви Института сваког радног дана у периоду од 9х-12х, а информације у погледу захтјева се у времену од 13х до 15х могу добити на:

Телефони:
+382 (20) 310 280
+382 (20) 310 281
+382 (20) 310 580

Фаx:
+382 (20) 310 581

емаил:
инфо@цинмед.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Промет љекова


Рок за издавање лиценце

 30 дана


Период важења лиценце

 3 мјесеца од дана издавања


Услови за продужење важења лиценце

 Одобрење за увоз љекова који немају дозволу за стављање лијека у промет се не може продужавати већ подносилац захтјева може поднијети захтјев за издавање новог одобрења


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 У случају да се јави нека сумња на злоупотребу може се покренути поступак о стављању одобрења ван снаге


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Висина накнаде за издавање одобрења за  набавку, односно увоз љекова који немају дозволу за стављање лијека у промет, прописана је Одлуком о начину плаћања и висини накнада за издавање дозвола, сертификата и одобрења за производњу и промет љекова ("Службени лист ЦГ", бр. 22/13 од 17.05.2013.год.) и зависи од укупне вриједност увоза:

-          вриједност увоза до 5.000 € – висина накнаде 60 €

-          вриједност увоза од 5.000 до 50.000 € – висина накнаде 125 €

-          вриједност увоза од 50.000 до 250.000 € – висина накнаде 250 €

-          вриједност увоза од 250.000 до 500.000 € – висина накнаде 500 €

  -       вриједност увоза од 500.000 до 1.000.000 € – висина накнаде 1.000 €.


Правна подлога

Закон о љековима ("Службени лист ЦГ", бр. 56/11 и бр. 06/13)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист ЦГ", бр. 60/03, бр. 73/10 и бр. 32/11) Напомена: пропис се примјењује на поступке покренуте до 01.07.2017. године
-Закон о управном поступку ("Службени лист ЦГ" бр. 056/14, 020/15, 040/16 и 037/17) Напомена: пропис се примјењује на поступке покренуте од 01.07.2017. године


Корисни линкови

хттпс://цинмед.ме
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?