РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за увоз ризичних љекова
Назив услуге

 Одобрење за увоз ризичних љекова 


Орган задужен за спровођење

 Агенција за љекове и медицинска средства


Надзорни орган

 Министарство здравља


Опис

 Одобрење на основу којег се увозе ризични љекови - имунолошки љекови и љекови из крви и плазме који има дозволу за стављање лијека у промет


Гдје и како

 Захтјев за добијање одобрење за увоз ризичних љекова се подноси на архиви Агенције сваког радног дана у термину од 09-12х, а информације у погледу захтјева се у времену од 13х до 15х могу добити на:

Телефони:
+382 (20) 310 280
+382 (20) 310 281
+382 (20) 310 580

Фаx:
+382 (20) 310 581

емаил:
увозљекови@цалимс.ме

немања.турковиц@цалимс.ме

Контакт особа:

Немања Турковић


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Промет љекова


Период важења лиценце

До завршетка увоза количина назначених на Рјешењу.


Услови за продужење важења лиценце

Одобрење за увоз ризичних љекова се не може продужавати већ подносилац захтјева може поднијети захтјев за издавање новог одобрења.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

У случају да се јави нека сумња на злоупотребу може се покренути поступак о стављању одобрења ван снаге.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Висина накнаде за издавање одобрења за увоз имунолошког лијека и лијека из крви и плазме који има дозволу за стављање лијека у промет, прописана је Одлуком о начину плаћања и висини накнада за издавање дозвола, сертификата и одобрења за производњу и промет љекова ("Службени лист ЦГ", бр. 22/13 од 17.05.2013.год.) и износи 50 еура


Правна подлога

Закон о љековима ("Службени лист ЦГ", бр. 56/11 и бр. 06/13)

Закон о општем управном поступку ("Службени лист ЦГ", бр. 60/03, бр. 73/10 и бр. 32/11) Напомена: пропис се примјењује на поступке покренуте до 01.07.2017. године
 

Закон о управном поступку ("Службени лист ЦГ" бр. 056/14, 020/15, 040/16 и 037/17) Напомена: пропис се примјењује на поступке покренуте од 01.07.2017. године


Корисни линкови

 www.цалимс.ме
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?