RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje o o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija
Naziv Licence

 Rješenje o o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Nadzorni organ

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

 Arhiv Agencije


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Pružalac usluge javnih elektrosnko komunikacionih usluga


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

  • Zahtjev za utvrđivanje tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija na pojedinačnim lokacijama, odnosno oblastima pokrivanja
  • Dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva
  • Tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija u propisanoj formi


Rok za izdavanje licence

 30 dana


Period važenja licence

 Do isteka predmetnog Odbrenja za korišćenje radio-frekvencija na eskluzivnoj osnovi


Uslovi za produženje važenja licence

 Samo u slučaju produženja predmetnog Odobrenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak važenja ili oduzimanje predmetnog Odobrenja


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

  • Jednokratna naknada za obradu zahtjeva - koju utvrđuje Agencija

            (1775 Naknada za postupak izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Članovi 96-125 Zakona o elektronskim komunikacijama


Korisni linkovi

Neophodne informacije o korišćenju radio-frekvencija


Ostalo

Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete:


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?