RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca za obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge
Naziv usluge

 Licenca za obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis

Obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge


Gdje i kako

 U skladu sa članom 74b Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl.list CG", broj 57/11 i 55/16), zahtjev za izdavanje licence treba da sadrži:

-         podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište);

-         vrste poštanskih usluga za čije obavljanje se traži licenca;

-         područje za koje se podnosi zahtjev za pružanje poštanskih usluga, i

-         period za koji se licenca traži.

 

Snežana Stanišić

Tel. +38220406741;

Fax. +38220406702;


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Poštanska djelatnost


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za izdavanje licence prilaže se:

-         potvrdu o registraciji za obavljanje poštanskih usluga;

-         dokaz o posjedovanju poštanske mreže ili ugovor o korišćenju poštanske mreže;

-         dokaze o ispunjavanju uslova za pružanje univerzalne poštanske usluge shodno članu 72 stav 4 Zakona o poštanskim uslugama("Sl.list CG", broj 57/11 i 55/16), odnosno shodno Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Sl.list CG", broj 29/17  ;

-         opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga;

-         cjenovnik poštanskih usluga.


Rok za izdavanje licence

Agencija odlučuje o zahtjevu za izdavanje licence 30 dana, od dana predaje zahtjeva


Period važenja licence

 10. godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Ponovno podnošenje zahtjevae i kompletne dokumentacije


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

U skladu sa članom 78a Zakona o poštanskim uslugama  Agencija će oduzeti licencu ako:

     1) je odluka o izdavanju licence donesena na osnovu netačnih podataka važnih za donošenje te odluke;

     2) ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio licencu;

     3) ne obavlja poštanske usluge na način i pod uslovima utvrđenim licencom;

     4) ne postupi po rješenju poštanskog inspektora;

     5) u propisanom roku ne izvršava finansijske obaveze prema Agenciji;

     6) na zahtjev Agencije ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje poštanskih usluga;

     7) obavlja poštanske usluge po dampinškim cijenama, i

     8) u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti, u skladu sa zakonom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

U skladu sa članom 81 Zakona o poštanskim uslugama i članom 1,2 i 3 Pravilnika o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ( "SL.list CG", br. 57/12) poštanski operatori za dobijanje licence plaćaju jednokratnu i godišnju naknadu i to:

-         Visina jednokratne naknade za izdavanje licence iznosi 2.500€;

-         Poštanski operatori plaćaju godišnju naknadu u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini.

Ako poštanski operator pored poštanskih usluga obavlja i druge djelatnosti, a ne vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, plaća godišnju naknadu u iznosu od 0,8% ukupno ostvarenog prihoda u prethodnoj godini.

 

Godišnja naknada se plaća jednokratno.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o poštanskim uslugama ("Sl.list CG", broj 57/11 i 55/16) i Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Sl.list CG", broj 29/17)


Korisni linkovi

 http://www.ekip.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?