RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izvod iz registra poštanskih operatora (za obavljanje komercijalnih poštanskih usluga)
Naziv usluge

 Izvod iz registra poštanskih operatora (za obavljanje komercijalnih poštanskih usluga)


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis

 Potvrda o upisu, izmjeni ili brisanju iz registra


Gdje i kako

 U skladu sa članom 75 Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl.list CG", broj 57/11 i 55/16), za upis u registar poštanskih operatora se prednosi, u pisanoj formi, prijava koja treba da sadrži:

-         Naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca prijave;

-         Vrstu komercijalne poštanske usluge koja će se obavljati ;

-         Područje na kojem će se usluga obavljti;

-         Popis sredstava, kadrova i pristupnih tačaka mreže komercijalnog poštanskog operatora;

-         Opšti uslovi za obavljanje komercijalnih poštanskih usluga.

 

Snežana Stanišić

Tel. +38220406741;

Fax. +38220406702;


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Poštanska djelatnost


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Potvrda o registraciji iz CRPS-a - orginal ili ovjerena kopija;

Rešenje o regisraciji za PIB - orginal ili ovjerena kopija;

Rješenje o registraciji za PDV - orginal ili ovjerena kopija;

Statut privrednog društva- potpisan i ovjeren pečatom društva;

Punomoć ovlašćene osobe (ako prijavu podnosi ovlašćena osoba)

Popis sredstava, kadrova i pristupnih tačaka mreže komercijalnog operatora ;

Cjenovnik poštanskih usluga


Rok za izdavanje licence

 Agencija izdaje izvod iz registra osam dana od dana   prijema uredne prijave 


Period važenja licence

 5 godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Ponovno podnošenje prijave i kompletne dokumentacije


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 

U skladu sa članom 79 Zakona o poštanskim uslugama Agencija će brisati komercijalnog poštanskog operatora:

-         Ako komercijalni operator ne obavlja poštanske usluge na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl.list CG", broj   57/11 i 55/16) i opštim uslovima;

-         Ako u propisanim rokovima ne izvršava finansijske obaveze prema Agenciji;

-         Ako na zahtjev Agencije ne dostavi potrebne podatke podatke ili dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje komercijalne poštanske usluge;

-         Ako obavlja poštansku usluge po dampinškim cijenama


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 U skladu sa članom 81 Zakona o poštanskim uslugama i članom 1,2 i 3 Pravilnika o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ( "SL.list CG", br. 57/12) poštanski operatori za upis u registar plaćaju jednokratnu i godišnju naknadu i to:

-         Visina jednokratne naknade za upis u registar poštanskih operatora 500€ i

-         Poštanski operatori plaćaju godišnju naknadu u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini.

Ako poštanski operator pored poštanskih usluga obavlja i druge djelatnosti, a ne vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, plaća godišnju naknadu u iznosu od 0,8% ukupno ostvarenog prihoda u prethodnoj godini.

 

Godišnja naknada se plaća jednokratno.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o poštanskim uslugama ("Sl.list CG", broj 57/11 i 55/16)


Korisni linkovi

 http://www.ekip.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?