RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za pristup tajnim podacima za fizičko lice
Naziv usluge

 Dozvola za pristup tajnim podacima za fizičko lice


Organ zadužen za sprovođenje

 Direkcija za zaštitu tajnih podataka


Nadzorni organ

 Ministarstvo odbrane


Opis

Akt kojim se fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka


Gdje i kako

Zahtjev se podnosi Direkciji za zaštitu tajnih podataka putem dostavljača (kurira) ili putem poštanske službe, na adresu Direkcija za zaštitu tajnih podataka, ulica Jovana Tomaševića broj 29 (zgrada Ministarstva odbrane),  81 000 Podgorica,  

Kontakt osobe: Olivera Bakrač (olivera.bakrac@nsa.gov.me)  Milica Perišić (milica.stojanovic@nsa.gov.me) ; tel. i fax:020/246-274


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Zahtjev

Izjava da lice ima opravdanu potrebu za korišćenje tajnih podataka saglasno principu "potrebno je da zna

Dokaz da je lice crnogorski državljanin (uvjerenje o crnogorskom državljanstvu) i da je navršilo 18 godina života, odnosno 21 godinu života za pristup tajnim podacima označenim stepenom tajnosti "STROGO TAJNO" (izvod iz matične knjige rođenih). Dokaz o crnogorskom državljanstvu i godinama života mogu se zamijeniti fotokopijom biometrijske lične karte.

 

Nakon priložene dokumentacije, a prije izdavanja dozvole vrši se bezbjednosna provjera za utvrđivanje činjenica od značaja za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima. U postupku bezbjednosne provjere utvrđuje se da li postoje bezbjednosne smetnje za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima. Bezbjednosnu provjeru sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost, na osnovu zahtjeva Direkcije. Po izvršenoj bezbjednosnoj provjeri Agencija podnosi Direkciji izvještaj sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima.


Rok za izdavanje licence

 U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka


Period važenja licence

STROGO TAJNO – važi 3 godine

TAJNO - važi 5 godina

POVJERLJIVO - važi 10 godina 


Uslovi za produženje važenja licence

 U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka:
Najkasnije 180 dana prije isteka važenja dozvole za pristup tajnim podacima može se podnijeti zahtjev za produženje važenja dozvole.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka:

Dozvola za pristup tajnim podacima prestaje da važi:

1) istekom vremena za koji je izdata, ako nije produženo njeno važenje;

2) prestankom obavljanja poslova koji zahtijevaju pristup tajnim podacima u organu i organizaciji;

3) na osnovu rješenja Direkcije donijetog u postupku provjere dozvole za pristup tajnim podacima;

4) smrću fizičkog lica ili prestankom postojanja pravnog lica kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima.

 

Starješina organa će privremeno ograničiti ili onemogućiti pristup tajnim podacima licu kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, ako je protiv tog lica:

1) pokrenut disciplinski postupak zbog osnovane sumnje da je počinilo prekršaj propisan ovim zakonom;

2) pokrenut krivični postupak za krivična djela iz člana 46 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Ograničenje traje do donošenja konačne odluke o disciplinskoj mjeri, odnosno pravosnažne sudske odluke


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Bez naknade


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Zahtjev

Izjava da lice ima opravdanu potrebu za korišćenje tajnih podataka saglasno principu "potrebno je da zna
 

- Dokaz da je lice crnogorski državljanin (uvjerenje o crnogorskom državljanstvu) i da je navršilo 18 godina života, odnosno 21 godinu života za pristup tajnim podacima označenim stepenom tajnosti "STROGO TAJNO" (izvod iz matične knjige rođenih).

Dokaz o crnogorskom državljanstvu i godinama života mogu se zamijeniti fotokopijom biometrijske lične karte.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o tajnosti podataka


Korisni linkovi

 www.nsa.gov.me


Napomena

 Na osnovu dozvole za pristup tajnim podacima za fizičko lice, u slučaju potrebe, izdaju se NATO i EU sertifikati za pristup NATO i EU tajnim podacima, što je potrebno navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (18):

Da (14):
Ne (1):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?