РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за управљење вучним возилом
Назив услуге

Лиценца за управљење вучним возилом


Орган задужен за спровођење

Управа за жељезнице


Надзорни орган

-Министарство капиталних инвестиција (Директорат за жељезнички саобрацај)

-Инспекција за жељезнички саобраћај и

-Управа за жејезнице


Опис

Лиценца за управљање вучним возилом је исправа којом се стиче право на управљање вучним возилом

Вучно возило је жељезничко возило са сопственим погоном (локомотива, моторни воз или вучно возило за посебне намјене);

Закон о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза (“Службени лист ЦГ”, број 1/14) и  Правилник о обрасцу и ближем начину издавања лиценце и сертификата за управљање вучним возилом (“Службени лист ЦГ“, број 49/14)


Гдје и како

Лиценца се издаје на основу поднијетог захтјева.

Захтјев се предаје на архиви Управа за жељезнице, Ул. Херцеговачка 75, 85000 Подгорица, Т: ( 020 ) 232-127, Ф: ( 020 ) 232-128, инфо@дззцг.ме

Лиценцу на основу потписаног поднијетог захтјева издаје Орган управе рјешењем. Захтјев се подноси на Обрасцу 1 који се налази као прилог у Правилнику о обрасцу и ближем начину издавања лиценце и сертификата за управљање вучним возилом (“Службени лист ЦГ“, број 49/14)


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Лиценца се издаје лицу које испуњава сљедеће услове:

1) да је навршило 18 година живота;

2) да је психички и физички способно да управља вучним возилом;

3) да испуњава услове из члана 82 ст. 1 и 2 овог закона животне средине.

Уз захтјев за издавање лиценце прилаже се сљедећа документација: копија личне карте или пасоша, увјерење о психичкој и физичкој способности за управљање вучним возилом, доказ да лице посједује најмање четврти ниво националног оквира квалификација, фотографије, изјашњењ о матерњем језику  и увјерење о положеном стручном испиту.


Рок за издавање лиценце

Лиценца за управљање вучним возилом се издаје на основу поднијетог захтјева.

Орган управе дужан је да о захтјеву одлучи у року од 30 дана од дана пријема захтјева.


Период важења лиценце

Лиценца за управљање вучним возилом издаје се рјешењем, на период од десет година и не може се преносити на друго физичко лице.


Услови за продужење важења лиценце

Услови за продужење лиценце за управљање вучним возилом обухвата поступак у ком се предаје нови захтјев.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Лиценца престаје да важи:

- на захтјев имаоца лиценце;

- истеком рока за који је издата;

- одузимањем лиценце.


Документација коју корисник прилаже

Лиценца се издаје лицу које испуњава сљедеће услове:

1) да је навршило 18 година живота;

2) да је психички и физички способно да управља вучним возилом;

3) да испуњава услове из члана 82 ст. 1 и 2 овог закона животне средине. 

Уз захтјев за издавање лиценце прилаже се сљедећа документација: копија личне карте или пасоша, увјерење о психичкој и физичкој способности за управљање вучним возилом, доказ да лице посједује најмање четврти ниво националног оквира квалификација, фотографије, изјашњење о матерњем језику  и увјерење о положеном стручном испиту.


Правна подлога

Закон о жељезници (“Службени лист ЦГ”, број 27/13)

Закон о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза (“Службени лист ЦГ”, број 1/14)

Правилник о обрасцу и ближем начину издавања лиценце и сертификата за управљање вучним возилом (“Службени лист ЦГ“, број 49/14)


Корисни линкови

хттп://www.дззцг.ме
хттп://www.дззцг.ме/паге.пхп?п=25


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?