RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Naziv usluge

 Ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Poslove zastupanja u osiguranju može da obavlja fizičko lice koje ima ovlašćenje regulatornog organa za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.     Dokaz o poslovnoj sposobnosti,
2.     Dokaz o položenom ispitu za obavljanje poslova zastupanja,
3.     Dokaz da podnosiocu nije izricana mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
4.     Dokaz da podnosilac nije pravosnažno osuđivan za krivična djela protiv imovine ili privrede na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca
5.    Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu 


Rok za izdavanje licence

Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Regulatorni organ će oduzeti ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju licu koje:

 
1) je ovlašćenje dobilo na osnovu neistinitih i netačnih podataka;
2) prestane da ispunjava uslove iz člana 60 stav 2 zakona;
3) prekrši odredbe ovog zakona kojima se uređuje obavljanje zastupanje u osiguranju.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

100 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 72 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (Sl.list Crne Gore, br. 47/09, 14/12).


Korisni linkovi

 Agencija za nadzor osiguranja


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?