RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje inostranom producentu za snimanje na teritoriji Crne Gore
Naziv usluge

Odobrenje inostranom producentu za snimanje na teritoriji Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (resor kulture) izdaje odobrenje inostranom producentu za snimanje kinematografskog djela na teritoriji Crne Gore shodno Zakona o kinematografiji  (“Sl.list Crne Gore”, br.42/2015).
Inostrani producent može da snima kinematografsko djelo na teritoriji Crne Gore samostalno ili u saradnji sa domaćim ili inostranim koproducentom, uz odobrenje koje prethodno dobije od Ministarstva.


Gdje i kako

Stranka podnosi zahtjev sa svim relevantnim podacima Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta (resor kulture) osobi naležnoj za izdavanje rješenja/odobrenja za snimanje.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

kinematografija


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Stranka podnosi zahtjev Ministarstvu i on mora da sadrži: predmet, naziv inostranog producenta, naziv kinematografskog djela i podatke o autorskoj ekipi, lokacije i vrijeme snimanja,podatke o angažovanju domaćeg umjetničkog ili stručnog kadra i opreme. Takođe, dostavlja se i cjelovit scenario kinematografskog djela, odnosno označeni djelovi teksta scenarija prema kojima će se realizovati snimanje u Crnoj Gori, ugovor o saradnji sa domaćim koproducentom, izjavu inostranog producenta ili domaćeg koproducenta kojom se obavezuje da će Kinoteci dostaviti obaveznu kopiju filma.


Rok za izdavanje licence

20 dana


Period važenja licence

Dok traje snimanje na teritoriji Crne Gore, a koje je stranka navela u svom zahtjevu kao termin u okviru koga će se realizovati snimanje.


Uslovi za produženje važenja licence

Ukoliko to zahtijeva stranka iz opradvadnih razloga.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Ukoliko podnosilac zahtjeva nema adekvatnu dokumentaciju tj ne posjeduje neki od dokumenata navedenih u prethodnim poljima, snimanje se ne može odobriti.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Stranka podnosi zahtjev Ministarstvu i on mora da sadrži: predmet, naziv inostranog producenta, naziv kinematografskog djela i podatke o autorskoj ekipi, lokacije i vrijeme snimanja,podatke o angažovanju domaćeg umjetničkog ili stručnog kadra i opreme. Takođe, dostavlja se i cjelovit scenario kinematografskog djela, odnosno označeni djelovi teksta scenarija prema kojima će se realizovati snimanje u Crnoj Gori, ugovor o saradnji sa domaćim koproducentom, izjavu inostranog producenta ili domaćeg koproducenta kojom se obavezuje da će Kinoteci dostaviti obaveznu kopiju filma.


Pravna podloga

Zakon o kinematografiji (“Sl.list Crne Gore”, br.42/2015).


Ostalo

Ukoliko je za snimanje kinematografskih djela na određenim lokacijama potrebna posebna dozvola inostarni producent ili domaći producent u njegovo ime su dužni da tu dozvolu pribave prije početka snimanja od organa ili organizacije određene posebnim propisom.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?