RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje poslova vaspitača
Naziv usluge

 Zahtjev za oizdavanje licence za za obavljanje poslova vaspitača


Organ zadužen za sprovođenje

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

 Poslovi vaspitača, obuhvataju: brigu o fizičkom, psihičkom, socijalnoemocionalnom, kognitivnom i razvoju komunikacije i stvaralaštva kod korisnika koji koriste usluge smještaja i usluge podrške za život u zajednici.


Gdje i kako

 Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu putem obrasca ZIL (Zahtjev za izdavanje licence za rad stručnom radniku), koji je sastavni dio Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje („Službeni list Crne Gore“, br.073/17 od 03.11.2017) dostupnog na sajtu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Zahtjev se može podnijeti  lično ili putem pošte.

Kontakt osoba Miloš Ristić,

Telefon:020/226-181

Email: milos.ristic@zsdz.gov.me 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Oblast socijalne i dječje zaštite


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Službeni list Crne Gore“, br. 073/17):

 ·         Diploma ili drugi dokaz o završenim studijama VII-1 nivo kvalifikacija (završene specijalističke studije iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije);

 ·         Sertifikat o uspješno završenom akreditovanom programu obuke, odnosno programu pružanja usluge;

 ·         Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u oblasti socijalne i dječje zaštite;


Rok za izdavanje licence

 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br.56/2014,20/2015,40/2016 i 37/2017) 


Period važenja licence

 6 godina od dana izdavanja licence za rad.


Uslovi za produženje važenja licence

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu obnavlja licencu za rad stručnom radniku ako ostvari 100 bodova iz Bodovne liste, koja je data na obrascu BL, koji čini sastavni dio  Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje („Službeni list Crne Gore“, br.073/17 od 03.11.2017)
Stručni radnik podnosi Zavodu zahtjev za obnavljanje licence za rad, na obrascu ZOL, koji čini sastavni dio navedenog pravilnika.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

1)      Ukoliko stručni radnik ne obnovi licencu za rad;
2)      Poslove ne obavlja u skladu sa propisanim normativima i standardima;
3)      Dođe do otkaza ugovora o radu usled učinjene povrede radne obaveze ili radne discipline;


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Nije propisano


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore", br. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17, 050/17, 059/21 i 145/21)Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Službeni list Crne Gore“, br. 073/17)


Korisni linkovi

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu 


Ostalo

Obrazovne isprave stečene van Crne Gore podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija („Službeni list Crne Gore“, br. 057/11 i 042/16)

U skladu sa članom 28 navedenog zakona, obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika. 

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licence za rad, priložena dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerena kopija.Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?