РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за регулисаног снабдјевача залиха намијењених потрошњи током лета (кетеринг)
Назив услуге

 Одобрење за регулисаног снабдјевача залиха намијењених потрошњи током лета (кетеринг)


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе


Опис

 Одобрење за регулисаног снабдјевача залиха намијењених потрошњи током лета (кетеринг)


Гдје и како

 Захтјев се подноси на архиву Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе

Ул. Јосипа Броза Тита бб, Подгорица

( тел. 020/625-207 )


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ваздушни саобраћај


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          Преписати услове из НПБЦВ

-          Програм безбједности

-          Интерна контрола

-          Обука особља

-          Именовање одговорне особе

-          Деклерација о обавезама


Период важења лиценце

 До 5 године


Услови за продужење важења лиценце

 Исто као и код почетне (врши се валидација/контрола на лицу мјеста)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 У случају да АЦВ током инспекцијског надзора утврди озбиљне недостатке од прописаних стандарда


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса 2 x 5,00 еура


Документација коју корисник прилаже

 -     Програм безбједности
-      Интерна контрола
-      Доказе о завршеним обукама
-      Акт о именовање одговорне лица

-      Деклерација о обавезама


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 ЗОВС - Члан 139 став 2
НПБЦВ – Дио ИИИ, тачка 8.2.3.1
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?