РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПотврда о провјери пловидбености
Назив услуге

 Потврда о провјери пловидбености


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство


Опис

 Приликом издавања увјерења о пловидбености издаје се и потврда о провјери пловидбености.


Гдје и како

Оператор ваздухоплова подноси захтјев за издавање потврде о провјери пловидбености Агенцији за цивилно ваздухопловство лично или путем е-маила на Архиву Агенције.

Контакт: архивааа.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ваздушни саобраћај


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање потврде о провјери пловидбености, потребно је приложити и:
1)      Статус АД нота;
2)      Статус модификација и поправки ваздухоплова;
3)      Листу компоненти са ограниченим вијеком употребе;
4)      Статус ваздухоплова у односу на нови програм одржавања;
5)      Релевантна увјерења о техничкој исправности (ЦРС);
6)      Доказ о испитивању питостатичких инструмената;
7)      Листу испитивања транспондера;
8)      Доказ о компензацији магнетног компаса.


Рок за издавање лиценце

 30 дана ЗУП или други акт


Период важења лиценце

 Потврда о провјери пловидбености важи годину дана.


Услови за продужење важења лиценце

 Оператор ваздухоплова дужан је да сваке године поднесе захтјев за продужење важења потврде о провјери пловидбености, најмање 30 дана прије истека рока њеног важења.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Ближи услови за измјену, продужење важења, укидање или привремено укидање потврде о провјери пловидбености утврђују се актом Агенције за цивилно ваздухопловство.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 За утврђивање испуњености услова и издавање потврде о провјери пловидбености које издаје Агенција за цивилно ваздухопловство плаћа се накнада.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Члан 81 Закона о ваздушном саобраћају („Службени лист ЦГ“, бр. 30/12 и 30/17)


Корисни линкови

Агенција за цивилно ваздухопловство 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?