RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Priznavanje dozvole studenta kontrolora letenja ili dozvole kontrolora letenja
Naziv usluge

 Priznavanje dozvole studenta kontrolora letenja ili dozvole kontrolora letenja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Priznavanje dozvole studenta kontrolora letenja ili dozvole kontrolora letenja


Gdje i kako

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
zahtjev se predaje u pisanoj formi, mailom ili faxom,
Mail: arhiva@caa.me, acv@caa.me
Kontakt tel: 020 625-507, 625-207
Fax: 625-517


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Pružanje usluge u vazdušnom saobraćaju 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Dozvola studenta/kontrolora letenja 


Period važenja licence

 Neograničeno


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Razlozi za oduzimanje/ukidanje dozvole:
·         korišćenje prava iz dozvole kada imalac dozvole više ne ispunjava primjenljive zahtjeve Pravilnika o dozvolama i organizacijama za osposoblajvanje kontrolora letenja;
·         dobijanje dozvole studenta kontrolora letenja ili kontrolora letenja, ovlašćenja, dodatnog i posebnog ovlašćenja ili certifikata na osnovu dostavljene falsifikovane dokumentacije;
·         falsifikovanje evidencija o dozvoli ili certifikata;
korišćenje prava iz dozvole, prava datih ovlašćenjem(ima) ili dodatnim i posebnim ovlašćenjem(ima) pod uticajem psihoaktivnih supstanci;


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Zakon o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 77/08, 03/09, 20/10 i 20/11)


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Dokaz uplatnice za administrativne takse 


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Službeni list CG“, br. 29/16 i 88/17)


Korisni linkovi

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?