РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за проширење употребе намјене регистрованог средства за заштиту биља
Назив услуге

 Дозвола за проширење употребе намјене регистрованог средства за заштиту биља


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Дозвола за проширење употребе намјене регистрованог средства за заштиту биља


Гдје и како

 ·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Научна истраживања


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 ·      Захтјев који садржи следеће податке:
- Назив и сједиште:
- Одговорно лице и лице за контакт:
- Радно мјесто/назив:
- Телефон:
- Фаx:
- Е-маил:
- Врсте истраживања за које се захтјева дозвола о испуњавању услова добре истраживачке праксе (означите поља):
- Огледи/истраживања током вегетације
- Огледи/истраживања на производима у складишту
- Остало;
 ·      Административна такса


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса -100 еур


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за заштиту биља ("Службени лист ЦГ" бр. 51/08, 40/11, 18/14)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?