RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za uvoz i premještanje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja
Naziv usluge

 Dozvola za uvoz i premještanje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Dozvola se izaje za uvoz i premještanje određenih štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom ako se koriste za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Tamara Popović
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: tamara.popovic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 naučna istraživanja


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-        zahtjev
-        plan sa opisom istraživačkie aktivnosti, trajanju, vrsti i ciljevima istraživačke aktivnosti; 

-        potvrda o porijeklu materijala za istraživanje od nadležnog organa za zaštitu bilja zemlje porijekla.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 do završetka opisane istraživačke aktivnosti


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 prestanak ispunjenosti karantinskih i drugih propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 5 €


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list RCG” br. 28/06 i „Službeni list CG” br. 28/11 i br. 48/15)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za unošenje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja (Službeni list Cr G, br. 55/13)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?