РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за увоз и премјештање штетних организама, биља, биљних производа и објеката под надзором за огледе, научна истраживања или за рад у селекцији биља
Назив услуге

 Дозвола за увоз и премјештање штетних организама, биља, биљних производа и објеката под надзором за огледе, научна истраживања или за рад у селекцији биља


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за здравствену заштиту биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Дозвола се изаје за увоз и премјештање одређених штетних организама, биља, биљних производа и објеката под надзором ако се користе за огледе, научна истраживања или за рад у селекцији биља


Гдје и како

 ·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Тамара Поповић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: тамара.поповиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 научна истраживања


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-        захтјев
-        план са описом истраживачкие активности, трајању, врсти и циљевима истраживачке активности; 

-        потврда о поријеклу материјала за истраживање од надлежног органа за заштиту биља земље поријекла.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 до завршетка описане истраживачке активности


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 престанак испуњености карантинских и других прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 5 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о здравственој заштити биља („Службени лист РЦГ” бр. 28/06 и „Службени лист ЦГ” бр. 28/11 и бр. 48/15)
Правилник о условима и начину издавања дозволе за уношење штетних организама, биља, биљних производа и објеката под надзором за огледе, научна истраживања или за рад у селекцији биља (Службени лист Цр Г, бр. 55/13)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?