РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за упис у Регистар дорађивача сјеменског материјала
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар дорађивача сјеменског материјала


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар дорађивача сјеменског материјала


Гдје и како

   Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дорада сјеменског материјала ( поступак сушења, чишћења, калибрирања, пилирања, третирања заштитним средствима, паковање, пломбирање, етикетирање и друге сличне поступке)


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 1.    захтјев који садржи податке о:
·      дорађивачу (назив, сједиште, адреса, јединствени матични број, порески број и шифра дјелатности);
·      одговорном лицу (име и презиме, адреса, јединствени матични број и школска спрема);
·      врсти, сорти и категорији сјеменског материјала
2.    доказ о праву располагања, односно коришћења складишног простора за смјештај и чување сјеменског материјала (извод из посједовног листа, односно уговор о закупу);
3.    доказ о запослењу и стручној спреми одговорног лица;
4.    потврду о регистрацији у ЦРПС-а
5.    административна такса.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 До испуњавања прописаних услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Дорађивач се брише из регистра дорађивача, ако престане да обавља дјелатност или престане да испуњава прописане услове.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 ·      Закон о сјеменском материјалу пољопривредног биља ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 од 03.05.2006, "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 61/11 од 23.12.2011, 48/15 од 21.08.2015)     

·         Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала кромпира ("Сл. лист ЦГ" бр. 8/15)       

·         Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала жита ("Службени лист ЦГ" бр.13/2014)  

·         Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала репе ("Сл.лист ЦГ" бр.49/17)

Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала поврћа ("Сл.лист ЦГ" бр.26/2017)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?