РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за упис у Регистар овлашћених лица за стручну контролу производње садног материјала
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар овлашћених лица за стручну контролу производње садног материјала


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар овлашћених лица за стручну контролу производње садног материјала


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Вршење стручне контроле


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.         захтјев за вршење стручне контроле
2.        доказ да посједује:
·           просторију за испитивање и чување узорака садног односно сјеменског материјала која
       има вентилациони систем, топлу и хладну воду и која је прикључена на електричну мрежу;
·           сушионик сјемена, клијалиште, бројач сјемена и друге уређаје, апарате и прибор неопходан за извођење стручне контроле;
·           одговарајуће теренско возило у циљу узимања узорака и обављања стручне контроле на мање приступачним теренима;
·           лабораторију за испитивање штетних организама и лабораторију за испитивање сјеменског и садног материјала или закључен уговор са овлашћеном лабораторијом за испитивање штетних организама и лабораторијом за испитивање сјеменског и/или садног
       материјала и
·           да има запослено лице одговорно за стручну контролу производње садног материјала са завршеним ВИИ нивоом, (подниво ВИИ2) или нивоом ВИИИ националног
       оквира квалификација из сектора пољопривреде (воћарско-виноградарског или другог смјера биљне производње) са најмање три године искуства у струци; и
да има запослено једно лице са завршеним ВИИ нивоом, (подниво ВИИ1) националног оквира квалификације из сектора пољопривреде (воћарсковиноградарског или другог смјера производње) са најмање три године радног искуства у производњи садног материјала.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Годину дана 


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњавање прописаних услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Уколико се у току спровођења стручне контроле и стручне контроле под надзором утврде неправилности које утичу на здравствено стање и сортност садног материјала орган управе одузеће овлашћење


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Остало

832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 ·         Закон о садном материјалу ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10, бр.40/11, бр. 61/11 и 48/15)
 ·         Правилник о ближим условима у погледу кадра и опреме које треба да испуњава правно лице и регистровани произвођач за стручну контролу садног и сјеменског материјала ("Службени лист ЦГ" бр.39/13) 


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?