РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРегистар произвођача средстава за исхрану биља
Назив услуге

 Регистар произвођача средстава за исхрану биља


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Упис у Регистар произвођача средстава за исхрану биља


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 производња


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.         Захтјев за упис у Регистар произвођача средстава за исхрану биља (ђубрива);
2.         кратак опис процеса за производњу, односно паковање ђубрива;
3.         испуњавање услова у погледу уређаја и опреме за контролу квалитета готових средстава за исхрану биља ради њихове регистрације;
4.         Пореска управа - потврда о регистрацији из ЦРПС;
5.         диплома о стручној спреми одговорног лица;
6.         Пореска управа - потврда послодавцу о запосленом;
7.         Управа за некретнине - лист непокретности или уговор о закупу за простор за складиштење односно продају;
8.         власништво или закуп одговарајуће производне линије за производњу одређене врсте ђубрива (формулације чврстих и течних ђубрива) са опремом и власниством;
9.         доставити технолошку шему линије за производњу, односно паковање ђубрива;
10.      елаборат о испуњавању прописаних минимално-техничких услова за објекат;
11.      сагласност о процјени утицаја на животну средину;
12.      доказ о уплати таксе;


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 100€


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за исхрану биља ("Службени лист ЦГ" бр. 48/07, бр. 76/08, бр. 73/10, бр. 40/11, 30/17)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?