РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРегистар средстава за заштиту биља
Назив услуге

 Регистар средстава за заштиту биља


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Регистар средстава за заштиту биља


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 
1.        Захтјев садрзи податке о:
·         подносиоцу захтјева (назив и сједиште произвођача односно име и адресу правног или физичког лица које наступа у име и за рачун произвођача);
·         заступницима односно дистрибутерима (назив и сједиште);
·         контакт особи за поступак признавања регистрације (име и презиме, телефон, фаx и е-маил);
·         средству за заштиту биља (трговачки назив или ознака/број, назив и садржај активне супстанце, формулација, подручје примјене и намјена, број рјешења о регистрацији у земљама ЕУ);
·         спецификација документације која се прилаже уз захтјев;
·         мјесто и датум подношења захтјева;
·         потпис и печат подносиоца захтјева.
 
2.        Потребна документација:
 
·           доказ о регистрацији средстава за заштиту биља у једној или више земаља Европске уније;
·           подаци о идентитету активне супстанце у средству за заштиту биља, у складу са Прилогом 1 који је саставни дио овог правилника (изјава);
·           предлог етикете и упутства за употребу средстава за заштиту биља за Црну Гору на црногорском језику и копију оргиналне етикете и упутства за употребу средстава за заштиту биља из земље за коју се признаје регистрација;
·           безбједоносни лист (Сафетy Дата Схеет);
·           подаци о примјени средстава за заштиту биља из регистрације за коју се врши признавање (у даљем тексту: ГАП табела), у складу са Прилогом 2 који је саставни дио овог правилника;
·           изјаву произвођача о правним лицима који врше дистрибуцију препарата средстава за заштиту биља у Црној Гори;
·           изјаву о дозволи за употребу података који су означени као тајни, у складу са Прилогом 3 који је саставни дио овог правилника;
·           резиме, односно извод података из документације;

·           доказ о уплати накнаде за признавање регистрације средстава за заштиту биља.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 10 година


Услови за продужење важења лиценце

Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 550€


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за заштиту биља ("Службени лист ЦГ" бр. 51/08, 40/11, 18/14)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?