РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за упис у Регистар увозника сјеменског материјала
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар увозника сјеменског материјала


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар увозника сјеменског материјала


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Увоз сјеменског материјала 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1. захтјев за упис у Регистар за увоз  сјеменског материјала

2. потврда о регистрацији из ЦРПС (доказ да је подносилац захтјева привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник);

3. диплома о стручној спреми одговорног лица (завршене специјалистичке студије, односно пољопривредни факултет, смјер воћарско-виноградарски, општи или други смјер биљне производње);

4. потврда послодавцу о запосленом - Пореска управа (доказ да има у сталном радном односу лице са завршеним специјалистичким студијама, односно пољопривредним факултетом, смјер воћарско-виноградарски, општи или други смјер биљне производње);

5. лист непокретности или уговор о закупу за царинско складиште (доказ о власништву или уговор о закупу за царинско складиште);

6. лист непокретности или уговор о закупу (доказ да има објекат за складиштење или продају сјеменског материјала)

7. елаборат о испуњавању прописаних минимално-техничких услова за објекат;

8. доказ о уплати таксе


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Неиспуњавање једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о сјеменском материјалу пољопривредног биља ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 од 03.05.2006, "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 61/11 од 23.12.2011, 48/15 од 21.08.2015)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 Увезени сјеменски материјал, уз отпремницу, мора да има фитосертификат у складу са законом којим је уређена здравствена заштита биља, сертификат о сортности сјеменског материјала (ОЕЦД) или одговарајућа документа о сортности, сертификат о квалитету сјеменског материјала (ИСТА) или одговарајућа документа о квалитету, издата од надлежног органа земље извознице. Увезени сјеменски материјал мора да има декларацију издату од надлежног органа земље извознице. Сјеменски материјал биљних врста које нијесу обухваћене системом ОЕЦД сертификације, као и увоз сјеменског материјала из земаља које нијесу чланице ОЕЦД, мора да прати документ о сортности  издат од надлежног органа земље извознице. Квалитет сјеменског материјала мора бити испитан у складу са овим законом.


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?