РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за упис у Регистар увозника средстава за заштиту биља
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар увозника средстава за заштиту биља


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља и фитосанитарни информациони систем


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Упис у Регистар увозника средстава за заштиту биља


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 трговина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.    Захтјев за упис у Регистар увозника средстава за заштиту биља (пестицида)
2.    потврда о регистрацији из ЦРПС (доказ да је подносилац захтјева привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник);
3.    диплома о стручној спреми одговорног лица (завршене специјалистичке студије, односно пољопривредни факултет (смјер - заштите биља), односно специјалистичке студије или пољопривредни факултет (смјер биљне производње) и које има завршен специјалистички курс за средства за заштиту биља);
4.    потврда послодавцу о запосленом - Пореска управа (доказ да има у сталном радном односу лице са завршеним специјалистичким студијама, односно пољопривредним факултетом (смјер - заштите биља), односно специјалистичким студијима или пољопривредним факултетом (смјер биљне производње) и које има завршен специјалистички курс за средства за заштиту биља);
5.    лист непокретности или уговор о закупу за простор за складиштење , промет, чување и издавање (доказ да има објекат за складиштење или продају пестицида)
6.    елаборат о испуњавању прописаних минимално-техничких услова за објекат;
7.    доказ о уплати таксе


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено (све док испуњава прописане услове)


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 100€


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за заштиту биља ("Службени лист ЦГ" бр. 51/08, 40/11, 18/14)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?