РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРегистар за промет средстава за заштиту биља на мало
Назив услуге

 Регистар за промет средстава за заштиту биља на мало


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Регистар за промет средстава за заштиту биља на мало


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 трговина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 
1.    захтјев;
2.    доказ о регистрацији из ЦРПС-а;
3.    доказ о запосленом лицу одговорном за набавку, промет, смјештај, чување и издавање средстава за заштиту биља
4.    (овјерена копија дипломе о завршеним специјалистичким студијама, односно пољопривредним факултетом (смјер - заштите биља), односно специјалистичким студијима или пољопривредним факултетом (смјер биљне производње) и доказ о завршеном специјалистичком курсу за средства за заштиту биља; овјерена фотокопија уговора о раду за лице одговорно за набавку, промет, смјештај, чување и издавање средстава за заштиту биља; уговор о раду; и потврда послодавцу о запосленима коју издаје орган управе надлежан за наплату пореза);
5.    мишљење о прописаним безбједним условима рада; 

6.    доказ о уплати прописане административне таксе.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 100€


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за заштиту биља ("Службени лист ЦГ" бр. 51/08, 40/11, 18/14)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?