РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт



Захтјев за упис у Регистар произвођача садног материјала




Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар произвођача садног материјала


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Одобрење за дјелатност производње садног материјала


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња садног материјала


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 1.      захтјев за упис у Регистар произвођача садног материјала који треба да садржи податке о:

·      произвођачу (назив, сједиште, адреса, јединствени матични број, порески број и шифра дјелатности);

·      одговорном лицу (име и презиме, адреса, јединствени матични број и школска спрема);

·      врсти садног материјала који ће се производити;

·      полазном садном материјалу (матична стабла)

2.      доказ о праву располагања, односно коришћења пољопривредног земљишта за про-изводњу садног

материјала (извод из посједовног листа, односно уговор о закупу);

3.      доказ о запослењу и стручној спреми одговорног лица;

4.      оквирни план производње (начин обраде, заштита и очување биолошких и хемијских свој-става земљишта, узгој матичних стабла и обим производње);

5.      потврда о регистрацији у ЦРПС.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Неиспуњавање једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о садном материјалу ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10, бр.40/11, бр. 61/11 и 48/15)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме


Напомена

 Ако произвођач обавља дјелатност на више различитих мјеста, уз захтјев доставља документацију за свако мјесто производње.
Произвођач је дужан да сваку промјену услова за обављање дјелатности пријави органу управе, у року од 15 дана од дана настале промјене.


Остало

832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Оригинални обрасци




Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?