RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje o određivanju mjesta i dužine trajanja karantina za uvezene životinje
Naziv usluge

Rješenje o određivanju mjesta i dužine trajanja karantina za uvezene životinje, u zavisnosti od vrste životinja, postupaka i mjera koje će se primjenjivati u karantinu


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za veterinu - Odsjek za međunarodni promet


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

Određivanje mjesta i dužine trajanja karantina za uvezene životinje, u zavisnosti od vrste životinja, postupaka i mjera koje će se primjenjivati u karantinu


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje Upravi: arhiva
• Kontakt osoba: Ervin Bučan, načelnik Odsjeka za međunarodni
   prometet
   Tel:  +382 20 201-945;
   Fax: +382 20 201-946;
   Mail: ervin.bucan@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Uzgoj i držanje životinja


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev (treba da sadrži najmanje sljedeće podatke):

1.Vrsta životinja: navesti vrstu, broj životinja i namjenu životinja (za dalju prodaju ili sopstveno držanje).

2.Zemlja iz koje se životinje uvoze: navesti zemlju i mjesto iz koje se pošiljka otprema. 

3. Objekat krajnjeg odredišta - mjesto karantiniranja 

    Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 - Zapisnik veterinarskog inspektora (objekat u kome ce se vršiti karantiniranje životinja ispunjava propisane uslove); 

- Ugovor sa vet. ambulantom koja će vršiti zdravstveni nadzor tokom karantiniranja;

 - Potvrda o izvršenoj dezinfekciji objekta od veterinarske ambulante( ne starija od 15 dana); 

- Dokaz o uplati administativne takse ( svrha uplate: administrativna taksa; iznos za uplatu: 50 €; žiro račun: 832-3161433-73; primalac Budžet Crne Gore)


Rok za izdavanje licence

 Rok 20 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Tri mjeseca


Uslovi za produženje važenja licence

Po rješenju službenog veterinara (produženje mjera u karantinu)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Istekom roka za karantin, u skladu sa propisima


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Dokaz o uplati administativne takse ( svrha uplate: administrativna taksa; iznos za uplatu: 50 €; žiro račun: 832-3161433-73; primalac Budžet Crne Gore)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 147 stav 1 Zakona o veterinarstvu ("Sl. list CG", br. 30/12, 48/15 i 52/16) 


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Zahtjev se popunjava na memorandumu podnosioca zahtjeva;  U zahtjevu je potrebno naglasiti na koji način podnosilac zahtjeva želi da mu bude dostavljeno Rješenje.

 - poštom (navesti adresu)

 - lično preuzimanje 

Zahtjev se upućuje Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Serdara Jola Pelitića broj 26, Podgorica, Odsjek za zastitu zdravlja i dobrobiti životinja.  Zahtjev mora da sadrži broj, datum i mjesto, pečat i potpis podnosioca zahtjeva kao i podatke za kontakt . U slučaju da je podnosilac fizičko lice i podatke o identitetu fizičkog lica (br.lične karte i JMBG).

 

Uputstvo za podnosenje zahtjeva za izdavanje rješenja o o karantinu:

http://www.ubh.gov.me/biblioteka/obrasci 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?