РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење о одређивању мјеста и дужине трајања карантина за увезене животиње
Назив услуге

Рјешење о одређивању мјеста и дужине трајања карантина за увезене животиње, у зависности од врсте животиња, поступака и мјера које ће се примјењивати у карантину


Орган задужен за спровођење

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за ветерину - Одсјек за међународни промет


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

Одређивање мјеста и дужине трајања карантина за увезене животиње, у зависности од врсте животиња, поступака и мјера које ће се примјењивати у карантину


Гдје и како

 Захтјев се предаје Управи: архива
• Контакт особа: Ервин Бучан, начелник Одсјека за међународни
   прометет
   Тел:  +382 20 201-945;
   Фаx: +382 20 201-946;
   Маил: ервин.буцан@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Узгој и држање животиња


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Захтјев (треба да садржи најмање сљедеће податке):

1.Врста животиња: навести врсту, број животиња и намјену животиња (за даљу продају или сопствено држање).

2.Земља из које се животиње увозе: навести земљу и мјесто из које се пошиљка отпрема. 

3. Објекат крајњег одредишта - мјесто карантинирања 

    Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 - Записник ветеринарског инспектора (објекат у коме це се вршити карантинирање животиња испуњава прописане услове); 

- Уговор са вет. амбулантом која ће вршити здравствени надзор током карантинирања;

 - Потврда о извршеној дезинфекцији објекта од ветеринарске амбуланте( не старија од 15 дана); 

- Доказ о уплати администативне таксе ( сврха уплате: административна такса; износ за уплату: 50 €; жиро рачун: 832-3161433-73; прималац Буџет Црне Горе)


Рок за издавање лиценце

 Рок 20 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Три мјесеца


Услови за продужење важења лиценце

По рјешењу службеног ветеринара (продужење мјера у карантину)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Истеком рока за карантин, у складу са прописима


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Доказ о уплати администативне таксе ( сврха уплате: административна такса; износ за уплату: 50 €; жиро рачун: 832-3161433-73; прималац Буџет Црне Горе)


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Члан 147 став 1 Закона о ветеринарству ("Сл. лист ЦГ", бр. 30/12, 48/15 и 52/16) 


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 Захтјев се попуњава на меморандуму подносиоца захтјева;  У захтјеву је потребно нагласити на који начин подносилац захтјева жели да му буде достављено Рјешење.

 - поштом (навести адресу)

 - лично преузимање 

Захтјев се упућује Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове, Сердара Јола Пелитића број 26, Подгорица, Одсјек за заститу здравља и добробити животиња.  Захтјев мора да садржи број, датум и мјесто, печат и потпис подносиоца захтјева као и податке за контакт . У случају да је подносилац физичко лице и податке о идентитету физичког лица (бр.личне карте и ЈМБГ).

 

Упутство за подносење захтјева за издавање рјешења о о карантину:

хттп://www.убх.гов.ме/библиотека/обрасци 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?