РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење о испуњености услова у објекатима за обуку паса у погледу објекта, опреме и услова неопходних за заштиту добробити животиња, на основу непосредно извршеног прегледа
Назив услуге

 Рјешење о  испуњености услова  у објекатима за обуку паса у погледу објекта, опреме и услова неопходних за заштиту добробити животиња, на основу непосредно  извршеног прегледа


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
Сектор ветерине
Одсјек за здравље и добробит животиња


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Рјешење о  испуњености услова  у објекатима за обуку паса у погледу објекта, опреме и услова неопходних за заштиту добробити животиња, на основу непосредно  извршеног прегледа


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·         Контакт особа: Весна Радусиновић, самостални савјетник ИИИ, Сектор ветерине, Одсјек за здравље и добробит животиња;
·         Тел: 020/201-945; Фаx:020/ 201-946
·         Маил: весна.радусиновиц@убх.гов.ме
·         Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове Црне Горе
     Адреса: Ул.Сердара Јола Пилетића бр.26
     81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Објекти намијењени обуци паса


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         Попуњен захтјев
·         Уплата у износу од 100,00 Еура на ж.р.бр.832-3161433-73 Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове –сврха уплате - административна такса;
·         Решење из централног регистра привредних субјеката и/ или Извод из ЦРПС Пореске управе;
·         Скица објекта са описом објекта, послова /односно начином организације рада у објекту( смјештајног капацитет објека исл);
·         Уговор о закупу објекта (овјерен у суду или код нотара ) намијењеног за обављање дјелатности обуке паса ако није у власништву подносиоца захтјева.
Серификат/диплома о обучености лица задужених за обуку паса у објекту.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 До испуњавања прописаних услова


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Објекат се брише из регистра објеката ако  престане да се бави овом врстом дјелатности или више не испуњава прописане  услове


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса - 100,00 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закона о заштити добробити животиња (,,Службени лист ЦГ“ број 14/08 и 47/15);
Правилник о ближим условима које треба да испуњавају објекти намијењени обуци паса (,,Службени лист ЦГ“ број 30/16).


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?