РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова неопходне за заштиту добробити животиња у објектима намијењеним продаји кућних љубимаца, на основу непосредно извршеног прегледа
Назив услуге

 Рјешење о  испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова неопходне за заштиту добробити животиња у објектима  намијењеним продаји кућних љубимаца, на основу непосредно  извршеног прегледа


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
Сектор ветерине
Одсјек за здравље и добробит животиња


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Рјешење о  испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова неопходне за заштиту добробити животиња у објектима  намијењеним продаји кућних љубимаца, на основу непосредно  извршеног прегледа 


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·         Контакт особа: Весна Радусиновић, самостални савјетник ИИИ, Сектор ветерине, Одсјек за здравље и добробит животиња;
·         Тел: 020/201-945; Фаx020/ 201-946
·         Маил: весна.радусиновиц@убх.гов.ме
·         Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове Црне Горе
     Адреса: Ул.Сердара Јола Пилетића бр.26
     81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Продаја кућних љубимаца


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         Попуњен захтјев

·         Уплата у износу од 100,00 Еура на ж.р.бр.  832-3161433-73 Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове–сврха уплате - административна такса;

·         Решење из централног регистра привредних субјеката и/ или Извод из ЦРПС Пореске управе;

·         Скица објекта са описом објекта;

·         Уговор о закупу објекта (овјерен у суду или код нотара ) намијењеног за обављање  дјелатности екстеријерног уљепшавања кућних љубимаца ако није у власништву подносиоца захтјева.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 До испуњавања прописаних услова


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Објекат се брише из регистра објеката ако  престане да се бави овом врстом дјелатности или више не испуњава прописане  услове


Накнада за издавање лиценце и административним таксамае

 Административна такса -100,00 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закона о заштити добробити животиња (,,Службени лист ЦГ“ број 14/08 и 47/15)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?