RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje o upisu u Registar gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju životinje radi stavljanja u promet
Naziv usluge

 Rješenje o  upisu  u Registar gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju životinje radi stavljanja u promet 


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Sektor veterine
Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 


Opis

 Rješenje o  upisu  u Registar gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju životinje radi stavljanja u promet.


Gdje i kako

 ·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;

·         Kontakt osoba: Vesna Radusinović, samostalni savjetnik III, Sektor veterine, Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja;

·         Tel: 020/201-945; Fax020/ 201-946

·         Mail: vesna.radusinovic@ubh.gov.me

·         Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore

     Adresa: Ul.Serdara Jola Piletića br.26

     81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Držanje i uzgoj životinja radi stavljanja u promet


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         Popunjen zahtjev

·         Uplata u iznosu od 10,00 Eura na ž.r.br.  832-3161433-73 Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove–svrha uplate - administrativna taksa.

·         Skica objekta sa opisom objekta;

Ugovor o zakupu objekta (ovjeren u sudu ili kod notara ) namijenjenog za smještaj životinja ako nije u vlasništvu podnosioca zahtjeva.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Do ispunjavanja propisanih uslova


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Gazdinstvo se briše iz registra ako  prestane da se bavi ovom vrstom djelatnosti ili više ne ispunjava propisane  uslove


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa

 

 10, 00 E tarifni broj 1 i 4  


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o veterinarstvu („Sl.list CG“, br. 30/12, 48/15 i 52/16),

Zakon o identifikaciji i registraciji životinja (,,Sl list CG” br. 48/07, 73/10 i 48/15);

Zakona o zaštiti dobrobiti životinja (,,Službeni list CG”, br. 14/08 i 47/15);

Pravilnik o uslovima za objekte i opremu za držanje i uzgoj životinja za proizvodnju (“Sl. list Crne Gore”, broj 64/17)

Pravilnik  o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj koka nosilja (“Sl. list Crne Gore”, broj 27/16);

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj pilića za tov (“Sl. list Crne Gore”, broj 72/16).


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?