РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење о упису у Регистар газдинстава на којима се држе и узгајају животиње ради стављања у промет
Назив услуге

 Рјешење о  упису  у Регистар газдинстава на којима се држе и узгајају животиње ради стављања у промет 


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
Сектор ветерине
Одсјек за здравље и добробит животиња


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Рјешење о  упису  у Регистар газдинстава на којима се држе и узгајају животиње ради стављања у промет.


Гдје и како

 ·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;

·         Контакт особа: Весна Радусиновић, самостални савјетник ИИИ, Сектор ветерине, Одсјек за здравље и добробит животиња;

·         Тел: 020/201-945; Фаx020/ 201-946

·         Маил: весна.радусиновиц@убх.гов.ме

·         Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове Црне Горе

     Адреса: Ул.Сердара Јола Пилетића бр.26

     81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Држање и узгој животиња ради стављања у промет


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         Попуњен захтјев

·         Уплата административне таксе на ж.р.бр.  832-3161433-73 Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове–сврха уплате - административна такса.

·         Скица објекта са описом објекта;

Уговор о закупу објекта (овјерен у суду или код нотара ) намијењеног за смјештај животиња ако није у власништву подносиоца захтјева.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 До испуњавања прописаних услова


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Газдинство се брише из регистра ако  престане да се бави овом врстом дјелатности или више не испуњава прописане  услове


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 2 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о ветеринарству („Сл.лист ЦГ“, бр. 30/12, 48/15 и 52/16),

Закон о идентификацији и регистрацији животиња (,,Сл лист ЦГ” бр. 48/07, 73/10 и 48/15);

Закона о заштити добробити животиња (,,Службени лист ЦГ”, бр. 14/08 и 47/15);

Правилник о условима за објекте и опрему за држање и узгој животиња за производњу (“Сл. лист Црне Горе”, број 64/17)

Правилник  о ближим условима које треба да испуњавају објекти и опрема за држање и узгој кока носиља (“Сл. лист Црне Горе”, број 27/16);

Правилник о ближим условима које треба да испуњавају објекти и опрема за држање и узгој пилића за тов (“Сл. лист Црне Горе”, број 72/16).


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (25):

Да (8):
Не (15):
Дјелимично (2):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?