РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење о испуњености претходних ветеринарско- здравствених услова за транзит пошиљке живих животиња (говеда) преко територије Црне Горе
Назив услуге

 Рјешење о испуњености претходних ветеринарско- здравствених услова за транзит пошиљке живих животиња (говеда) преко територије Црне Горе 


Орган задужен за спровођење

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

Сектор ветерине- Одсјек за међународни промет


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

Рјешење о испуњености претходних ветеринарско- здравствених услова за транзит пошиљке живих животиња (говеда)  преко територије Црне Горе 


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;

·         Контакт особа:  Ервин Бучан, начелник Одсјека за међународни промет

·            Тел:  +382 20 201-945;

·            Фаx: +382 20 201-946;

·            Маил: ервин.буцан@убх.гов.ме

·         Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове Црне Горе

     Адреса: Ул.Сердара Јола Пилетића бр.26

     81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Транзит пошиљке живих животиња (говеда) преко територије Црне Горе 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         Попуњен захтјев;

·         Уплата у износу од 5,00 Еура на ж.р.бр.  832-3161433-73 Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове–сврха уплате - административна такса;

·         Ветеринарско-здравствени сертификат о врсти и броју животиња које се транспортују из земље извознице;

Доказ земље увознице да ће да дозволи увоз пошилки животиња која транзитирају кроз Црну Гору ( приложити Рјешење / одобрење земље увознице).


Рок за издавање лиценце

 Најмање један радни дан прије очекиваног приспијећа пошиљке


Период важења лиценце

 Три мјесеца


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса - 5,00 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закона о ветеринарству („Сл.лист ЦГ“, бр. 30/12 48/15 и 52/16 и 43/2018);

Наредба о мјерама за спријечавање ширења и искоријењивања болести квргаве коже (,,Сл.лист ЦГ”, број 56/16);

Правилник о ближим условима које треба да испуњавају превозна средства за превоз  животиња (,,Сл.лист ЦГ“ 72/16).


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 Пошиљку живих говеда мора да прати одговарјући здравствени сертификат издат од надлежног  органа земље извознице.
Пошиљка живих животиња мора да напусти Црну Гору преко излазног граничног инспекцијског мјеста у року од 24 сата од дана доласка на улазно гранично инспекцијско мјесто


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?