RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Prijava stručnog ispita od sada i preko portala eUprave

Prijave za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima od sada je moguće podnijeti i preko portala eUprave www.euprava.me

Ministarstvo javne uprave je na Portalu e-uprave (https://bit.ly/33foGZR) objavilo četiri elektronske usluge i to:

• Prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa visokom stručnom spremom;
• Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa visokom stručnom spremom;
• Prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom tručnom spremom;
• Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom stručnom spremom.

Na ovaj način nastojimo da, pored tradicionalnog pružanja usluge, korisnicima olakšamo proces podnošenja zahtjeva i omogućimo im i elektronsku prijavu. Korisnici, registrovani mailom na portalu eUprave, pored popunjavanja elektronskog obrasca zahtjeva, prilažu i svu neophodnu dokumentaciju u cilju uspješnog podnošenja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi sa popunjavanjem zahtjeva na portalu eUprave, kontakt je: euprava@mju.gov.me

Polaganje stručno ispita preduslov je za zasnivanje radnog odnosa u javnoj upravi. Cilj stručnog ispita je utvrđivanje osposobljenosti za obavljanje posla u određenoj profesionalnoj sferi. Sve informacije o polaganju stručnog ispita dostupne su na www.mju.gov.me/strucni_ispit