RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Održana prezentacija u Privrednoj komori Crne Gore

Održana prezentacija u Privrednoj komori Crne Gore Predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije održali su danas prezentaciju na III sjednici Odbora Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Privrednoj komori Crne Gore. 

Predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije održali su danas prezentaciju na III sjednici Odbora Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Privrednoj komori Crne Gore. 

Na osnovu Akcionog plana za implementaciju mjera za snižavanje cijena digitalnih certifikata za 2016.godinu, na prvoj u nizu prezentacija Odboru, predstavljeno je u cilju edukacije i razumijevanja upotreba sigurnog elektronskog poslovanja, kao i upoznavanje sa elektronskim servisima koje je Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije razvilo na portalu eUprave.

Na prezentaciji je naglašeno da tehnologija digitalnih certifikata ima primjenu u provjeri autentičnosti potpisnika, zaštiti integriteta podataka koji se prenose i neporecivosti elektronskog potpisivanja dokumenta. U Crnoj Gori postoje dva certifikaciona tijela za izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata i to Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije,koje izdaje digitalne certifikate za potrebe državne uprave i Pošta Crne Gore kao javno certifikaciono tijelo za građane i pravna lica u Crnoj Gori.

Dok je o značaju eUprave kao jedinstvenom, jednostavnom i korisnički prigodnom pristupu informacijama i korisnim elektronskim servisima javne uprave preko interneta za građane, a posebno za privrednike, govorila Vanja Lazarević iz Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije.