RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Počeo novi Program stručnog osposobljavanja: strožije kontrole realizacije Programa

Počeo novi Program stručnog osposobljavanja: strožije kontrole realizacije Programa U ponedjeljak 15.01.2018. godine je počela realizacija Programa stručnog osposobljavnja visokoškolaca. Ukupno 3.055 svršenih visokoškolaca počelo je danas sa stručnim osposobljavanjem kod poslodavaca u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Oni će u narednih devet mjeseci u realnom radnom okruženju sticati neophodne vještine i kompetencije i imati priliku da saznaju šta se očekuje od njih na tržištu, saopštila je Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete.

U ponedjeljak 15.01.2018. godine je počela realizacija Programa stručnog osposobljavnja visokoškolaca. Ukupno 3.055 svršenih visokoškolaca počelo je danas sa stručnim osposobljavanjem kod poslodavaca u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Oni će u narednih devet mjeseci u realnom radnom okruženju sticati neophodne vještine i kompetencije i imati priliku da saznaju šta se očekuje od njih na tržištu, saopštila je Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na četiri godine realizacije Programa, od 14.252 korisnika Programa 6.865 njih odnosno 48,16% je nastavilo radni angažman kod istog ili drugog poslodavca. Preko 60% nastavilo je angažman u privatnom sektoru, dok je 40% nastavilo da radi u javnom sektoru.

Kurpejović je ocijenila i da je Program stručnog osposobljavanja dobar input kako za visokoškolce tako i za ustanove visokog obrazovanja, koje koristeći informacije dobijene iz Programa mogu uvidjeti da li je potrebno unaprijediti nastavu. Takođe, ona je podsjetila da je Ministarstvo prosvjete u okviru izmjena Zakona o visokom obrazovanju stavilo akcenat na praksu na fakultetima, koja će u narednom periodu činiti minimum 25% nastave.

Ove godine najavljene su i oštrije kontrole realizacije Programa u cilju obezbijeđivanja kvalitetne obuke za korisnike. "Cilj je da svi imaju mentora i adekvatne uslove za obuku" rekla je Kurpejović.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem organizuje se po šesti put. Ovu godinu karakteriše veliki broj oglašenih mjesta iz privatnog i javnog sektora - preko 10.000. Radni tim Programa periodično sprovodi i ankete koje pokazuju da je preko 90% korisnika zadovoljno, dok se u pojedinačnim slučajevima kada jedna od strana nije zadovoljna, nakon utvrđivanja stanja, korisnik usmjerava na drugog poslodavca, zaključila je Kurpejović.

Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Jedini kriterijum za povezivanje kandidata sa poslodavcima bio je prosječna ocjena kandidata tokom studiranja.