РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама по основу јавних прихода

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама по основу јавних прихода


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

Увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода издаје Пореска управа као надлежни орган. Да бисте остварили ово право потребно је да поднесете Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама по основу јавних прихода.


Гдје и како

Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама по основу јавних прихода можете поднијети преко портала еУправа, при чему се захтијева логовање дигиталним цертификатом.

Захтјев је могуће поднијети и путем поште или непосредно на архиви Подручне јединице Управе прихода и царина, према мјесту пребивалишта. Образац захтјева можете преузети са овог портала или wеб странице Пореске управе.

Уз електронски захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси у висини од 5,00 €, на жиро рачун 832-3161-26 (обавезан прилог). 

Надлежни орган је дужан издати увјерење у року од 8 дана од дана подношења захтјева.


Корисни линкови

www.порескауправа.гов.ме

 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (39):

Да (20):
Не (15):
Дјелимично (4):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?