РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за повраћај више плаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за повраћај више плаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Надзорни орган

Министарство финансија и социјалног старања


Опис

Обвезник доприноса који је сам платио доприносе, односно коме су у његово име и његову корист плаћени доприноси из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину има право на повраћај више плаћених доприноса. Захтјев за повраћај више плаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање подноси се Пореској управи као надлежном органу.


Гдје и како

Захтјев за повраћај више плаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање можете поднијети преко портала еУправа, при чему је неопходно посједовање дигиталног цертификата.

Захтјев је могуће поднијети и путем поште или непосредно на архиви Подручне јединице Управе прихода и царина, према мјесту пребивалишта. Образац захтјева можете преузети са овог портала или wеб странице Пореске управе.

О захтјеву надлежни порески орган одлучује рјешењем.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (14):

Да (8):
Не (3):
Дјелимично (3):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?