RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo finansija


Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

 1. Fotokopija rješenja o upisu u CRPS


2. Dokaz o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za promet robe na veliko –Prijava trgovine (ovjerena od strane Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za Tržišnu inspekciju)

3. Potvrdu nadležnog organa (Ministarstvo pravde) da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva.


Taksa-naknada

Taksa 20 


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-3161419-18


Korisni linkovi

www.mif.gov.me


Pravna podloga

Zakon o duvanu


Kontak telefon

+381 20 244 930; +382 20 244 580


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?