RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

 Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji Ministarstvu finansija i socijalnog staranja podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, je dužan, u skladu sa Zakonom o duvanu (''Službeni list CG'', br.48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), da podnese sljedeće:

  1) Zahtjev dat je u Prilogu.

  2) Fotokopija rješenja o upisu u CRPS.

  3) dokaz o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za promet robe na veliko –Prijava trgovine (ovjerena od strane Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za Tržišnu inspekciju)

    4) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik cigareta ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržište Crne Gore

 5) potvrdu nadležnog organa (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava) da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva.

 6) da plati taksu u iznosu od 20 eura za rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, na žiro račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja broj: 832-3161419-18 i iznos od 10 eura na isti žiro račun na ime administrativne takse za upis u registar.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se može poslati poštom na adresu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Direktorat za poreski i carinski sistem, Bulevar Stanka Dragojevića br.2, Podgorica, ili predati lično u arhivi Ministarstva finansija i socijalnog staranja.


Kontakt telefon

+382 20 244 930; +382 20 244 580


Korisni linkovi

www.mif.gov.me


Pravna podloga

Zakon o duvanu


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (2):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?