РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтМинистарство правде

лого

Услуге које пружамо:

Захтјев за достављање података из казнене евиденције за физичка лица

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтев за достављање података из казнене евиденције за физичка лица


Орган задужен за спровођење

Министарство правде


Надзорни орган

Министарство правде


Опис

У складу са Уредбом о допуни уредбе о начину вођења казнене евиденције (“Сл. лист ЦГ” број 54/2013), Министарство правде је дана 31. марта 2014. године преузело од Управе полиције вођење казнене евиденције о лицима осуђеним за кривична дјела извршена на територији Црне Горе, као и о лицима осуђеним за кривична дјела од страних судова. 
 
У складу са чланом 8 Уредбе о начину вођења казнене евиденције (“Сл. лист ЦГ” број 51/2011, 12/2013 и 54/2013) подаци из казнене евиденције могу се давати на основу поднијетог писаног захтјева који мора бити образложен.
 
У складу са чланом 123 Кривичног законика ("Сл. листу ЦГ", бр. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 40/2013 и 56/2013) подаци из казнене евиденције могу се дати:
 
• само суду, државном тужиоцу и органу управе надлежном за послове полиције у вези са кривичним поступком који се води против лица које је раније било осуђено, органу за извршење кривичних санкција и органу који учествује у поступку давања амнестије, помиловања, рехабилитације или одлучивања о престанку правних посљедица осуде, као и органима старатељства, кад је то потребно за вршење послова из њихове надлежности.
 
• државном органу, привредном друштву, другој организацији или предузетнику, ако још трају правне посљедице осуде или мјере безбједности и ако за то постоји оправдани интерес заснован на закону.
 
• грађанину на лични захтјев, могу давати подаци о њиховој осуђиваности или неосуђиваности само ако су им потребни ради остваривања њихових права у иностранству. Нико нема права да тражи од грађанина да подноси доказ о својој осуђиваности или неосуђиваности.
 
За издавање увјерења потребно је попунити захтјев за достављање података из казнене евиденције. Поред наведеног, потребна је копија личне карте или пасоша и у складу са Законом о административним таксама – тарифни број 26, уплатити износ од 3,00 еура на име административне таксе на рачун Министарства правде број 832-3161233-91.
 
Фотографије у ПНГ формату није могуће отворити преко портала еУправа 
 


Напомена

За тачност и исправност унијетих података одговара искључиво корисник који је податке унио.

За злоупотребу истих корисник одговара сходно Закону.


Гдје и како

Рад са странкама је од 10х до 13х.

Бројеви телефона за информације су: +382 20 675 439, а број факса је: +382 20 675 865.


Корисни линкови

Министарство правде, људских и мањинских права


Правна подлога

Кривични законик и уредба о казненој евиденцији


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (461):

Да (301):
Не (86):
Дјелимично (74):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?