РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРегистрација брисања предузетничке дјелатности
Назив услуге

Регистрација брисања предузетничке дјелатности


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Опис

Овдје можете наћи све информације везане за услугу Централног регистра привредних субјеката Црне Горе


Гдје и како

Услови за оснивање – регистрацију свих облика обављања привредних дјелатности прописани су Законом о привредним друштвима (“Службени лист РЦГ”, бр. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 и “Службени лист ЦГ”, бр. 40/11). Поред законом прописаних услова, неопходно је испунити и услове утврђене Правилником односно Упутством о раду Централног регистра привредних субјеката (“Службени лист РЦГ”, број 20/12) којим је прецизирано поступање и начин рада Централног регистра привредних субјеката, као и Обрасци за упис односно пријаве за регистрацију које су саставни дио истог. Такође, постоје и услови за оснивање привредног субјекта, који се морају испунити да би се могао регистровати привредни субјекат, а исти су прописани одредбама Закона о спрјечавању нелеганог пословања ( “Службени лист ЦГ” бр.29/13 од 22.06.2013. године).

 

Захтјев за регистрацију тражених података можете поднијети путем поште или непосредно на архиви  Централног регистра привредних субјеката, Улица Вака Ђуровића бр 20, 81 000 Подгорица, Црна Гора. Рад са странкама на почиње од 8:00 до 12:30, па се у том периоду сваког радног дана може поднијети документација. Контакт телефон ЦРПС-а је 020/230-858.

 

Уз захтјев се прилаже и доказ о плаћеној административној такси сходно члану 89 Закона о привредним друштвима („Службени лист РЦГ“, бр. 40/11) у висини од 10,00 еура на рачун Буџета Црне Горе, односно на жиро рачун 832-3161-26, Образац, односно пријаву за регистрацију тражених података можете преузети са овог портала и на wеб страници. Уз прописани образац за регистрацију тражених података, морате доставити и документацију у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са одредбама члана 2 став 2 Упутства о радуЦентралног регистра привредних субјеката, како слиједи:

 

- Образац ПС-03а

- Доказ о уплаћеној такси у износу од 10 еура

- Фотокопија личне карте или пасоша уколико је страно физичко лице

- Пуномоћје, уколико пријаву за регистрацију предаје лице које не врши регистрацију брисања обављања предузетничке дјелатности у своје име

- Доказ о измиреним пореским обавезама који се прибавља од подручне јединице Пореске управе 


Корисни линкови

 Централни регистар привредних субјеката Црне Горе 

Управа прихода и царина


Правна подлога

Закон о привредним друштвима,

Упутство о раду Централног регистра привредних субјеката и обрасцима за упис, 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?