RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje za dobijanje/izmjenu/dopunu/produženje/prestanak dozvole za promet droga
Naziv usluge

Rješenje za dobijanje/izmjenu/dopunu/produženje/prestanak dozvole za promet droga


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za ljekove i medicinska sredstva


Nadzorni organ

 Ministarstvo zdravlja


Opis

Dozvola za promet na veliko droga


Gdje i kako

 Pravna lica registrovana u Crnoj Gori podnose zahtjev Agenciji za ljekove i medicinska sredstva za dobijanje/izmjenu/dopunu/produženje/prestanak dozvole za promet droga po uputstvu koje je propisano u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, a koje se nalazi na portalu Agencije www.calims.me u dijelu Regulativa/Uputstva/Ljekovi/Dozvola za promet na veliko ljekova koji sadrže droge.

 

Zahtjevi se predaju na arhivi Agencije svakog radnog dana u periodu od 9h-12h, a informacije u pogledu zahtjeva se u vremenu od 13h do 15h mogu dobiti na:

Telefoni:
+382 (20) 310 280
+382 (20) 310 281
+382 (20) 310 580

Fax:
+382 (20) 310 581

email:
info@calims.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Promet ljekova na veliko


Rok za izdavanje licence

 90 dana od dana prijema potpunog zahtjeva


Period važenja licence

 Licenca se izdaje na period od 5 godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Produženje dozvole se mora tražiti najmanje 6 mjeseci prije isteka roka dozvole a uslovi su isti kao kod dobijanja dozvole


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 1.     prestane da ispunjava propisane uslove za promet na veliko na osnovu kojih je izdata dozvola;

2.     izmijeni uslove iz dozvole, a ne podnese zahtjev za izmjenu dozvole;

3.     u određenom roku ne otkloni nedostatke i nepravilnosti u radu koje je utvrdila nadležna inspekcija, u skladu sa zakonom;

4.     ne izvršava obavezu kontinuiranog snabdijevanja tržišta ljekovima za koje je dobio dozvolu za promet na veliko, u skladu sa zakonom;

  5.   podnese zahtjev za prestanak dozvole za promet 


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknade za ovaj postupak su utvrdjene Odlukom o načinu plaćanja i visini naknada za izdavanje dozvola, sertifikata i odobrenja za proizvodnju i promet ljekova („Sl.list CG“ br.22/13) koja se nalazi na portalu Agencije u dijelu Cjenovnik usluga


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

-      Zakon o ljekovima ("Službeni list CG", br. 56/11 i br. 06/13)

-      Zakon o sprječavanu zloupotrebe droga („Službeni list CG“, br. 28/11 i br. 35/13)

-      Pravilnik o bližim uslovima i načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje prometa ljekova na veliko ("Službeni list CG", br. 72/15)

-      Zakon o upravnom postupku ("Službeni list CG" br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17)

-      Odluka o načinu plaćanja i visini naknada za izdavanje dozvola, sertifikata i odobrenja za proizvodnju i promet ljekova ("Službeni list CG", br. 22/13 od 17.05.2013.god.)


Korisni linkovi

 www.calims.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?