RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje o utvrđivanju pozivnog znaka i/ili MMSI broja
Naziv Licence

 Rješenje o utvrđivanju pozivnog znaka i/ili MMSI broja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Nadzorni organ

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis licence

 Rješenje o utvrđivanju pozivnog znaka i/ili MMSI broja za plovila
(čamci ili brodovi)


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

 Arhiva Agencije


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Nije primjenjivo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

  • Zahtjev za izdavanje rješenja o određivanju pozivnog znaka / MMSI broja.
  • Rješenje o određivanju imena broda izdato od nadležnog ministarstva,
  • dokaz o određivanju registarske oznake čamca koje izdaje nadležna lučka kapetanija ili ispostava, odnosno rješenje o određivanju imenabroda izdatog od nadležnog ministarstva.
  •  dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva (Tarifni broj 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06; "Sl. list CG", br. 22/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11 i 56/13)).


Rok za izdavanje licence

 30 dana


Period važenja licence

Do prestanka upotrebe plovila


Uslovi za produženje važenja licence

 Nije primjenljivo


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak postojanja plovila


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

  • Jednokratna naknada za obradu zahtjeva (Tarifni broj 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06; "Sl. list CG", br. 22/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11 i 56/13)

            (2 Taksa za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 176 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe


Korisni linkovi

Neophodne informacije o korišćenju radio-frekvencija


Ostalo

Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete:


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?