RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava korišćenja radio-frekvencija (za nelicencirane opsege)
Naziv usluge

 Prijava korišćenja radio-frekvencija (za nelicencirane opsege)


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis

 Prijava korišćenja uređaja koji koriste određenej radio-frekvencijske opsege pod uslovima za koje nije potrebno posjedovati Odobrenje


Gdje i kako

 Prijavu možete podnijeti na arhivi Agencije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Prijava korišćenja radio-frekvencija


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 99 Zakona o elektronskim komunikacijama


Korisni linkovi

 Korišćenje radio-frekvencija    

Plan namjene rf spektra 

Pravilnik o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja 

Pravilnik o prijavljivanju radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje 


Napomena

 Prilikom prijavljivanja korišćenja radio-frekvencija, provjerava se da li su prijavljeni uređaji u skladu sa pravilnikom I samo u slučaju da nijesu traži se korekcija njihove upotrebe u određenom roku.


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?