РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОвлашцење за обављање актуарских послова
Назив услуге

 Овлашцење за обављање актуарских послова 


Орган задужен за спровођење

 Агенција за надзор осигурања


Опис

 Актуарске послове може обављати само овлашћени актуар.
Овлашћени актуар је лице које има овлашћење регулаторног органа за обављање актуарских послова


Гдје и како

 На архиви Агенције за надзор осигурањаУл. Московска 17А М/Ц1, 81000 Подгорица, Црна Гора

 
тел: +382 20 513 502
фаx: +382 20 513 503
е-маил: агенција@ано.цо.ме

 

Радно вријеме: 07 - 15 часова(документација уз захтјев мора бити предата у оригиналу или овјереној копији)


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност осигурања 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Овлашцење за обављање актуарских послова може да добије лице које испуњава сљедеце услове:

 
1.     посједује знање језика у службеној употреби у Црној Гори;
2.     има положен струцни испит за обављање послова овлашценог актуара;
3.     3) није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора дужу од три мјесеца;
није му било одузето овлашцење за обављање послова овлашценог актуара.


Рок за издавање лиценце

 Рјешавање по захтјеву - 60 дана


Период важења лиценце

 Неограничено


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Регулаторни орган це овлашценом актуару рјешењем изреци мјеру забране обављања дјелатности из цлана 159 став 2 тацка 1а Закона о осигурању, ако овлашцени актуар:

 
- не поступи по мјери упозорења, односно
- поред изрецене мјере упозорења поново прекрши обавезу из цлана 155 став 2 Закона о осигурању.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 200 € 


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Законски основ  - чл. 153 став 3 Закон о осигурању ("Сл.лист РЦГ", бр. 078/06, 019/07, Сл.лист ЦГ", бр. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),


Корисни линкови

Агенција за надзор осигурања 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (3):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?