РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУправа за инспекцијске послове

лого

Услуге које пружамо:

Рјешење о пробном раду за електроенергетске објекте
Назив услуге

 Рјешење о пробном раду за електроенергетске објекте


Орган задужен за спровођење

 Управа за инспекцијске послове - Одсијек за електроенргетску инспекцију


Опис

 Код објеката који имају уграђене инсталације, опрему и постројења, која служе технолошком процесу дјелатности инвеститора, а не самом објекту, инвеститор је дужан да по завршетку монтаже, приступи пробном раду и функционалном испитивању- пробни рад


Гдје и како

 Управа за инспекцијске послове, Октобарске револуције 130 Подгорица
(020234369)
Фаx 020 234 424


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Електроенергетика


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Пројектна, атестна, испитна и градилишна документација у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката


Рок за издавање лиценце

 До 30 дана


Период важења лиценце

 До 90 дана, уз обавезу: Услови и трајање пробног рада утврђују се главним пројектом. 


Услови за продужење важења лиценце

 Пробним радом се испитује функционисање уграђених инсталација, опреме и постројења, утврђује квалитет изведених радова, уграђеног материјала и испуњавање пројектом предвиђених параметара техничког процеса


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Уколико се поступа мимо утврђених услова, противно закону и прописима


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о планирању простора и изградњи објекта ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 ), члан 104


Корисни линкови

 Управа за инспекцијске послове


Напомена

 Овај документ се издаје провјером документације као и непосредним инспекцијским прегледом, те тако није могуће издати исти електронски само на основу прибављене документације.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?