РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРегистар дистрибутера средстава за исхрану биља на велико
Назив услуге

 Регистар дистрибутера средстава за исхрану биља на велико


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

 Регистар дистрибутера средстава за исхрану биља на велико


Гдје и како

 ·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Трговина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.    Захтјев;
2.    доказ о регистрацији у Централном регистру привредних субјеката;
3.    уговор о раду за одговорно лице за послове набавке, промета, смјештаја, чувања и издавања средстава за исхрану биља (са овјереном копијом дипломе о завршеном ИВ степену средње школе и потврду о запосленом лицу коју издаје орган управе надлежан за наплату пореза);
4.    доказ о посједовању објекта за безбједно чување средстава за заштиту биља;
доказ о уплати административне таксе.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Услови за продужење лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 100 €


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за исхрану биља ("Службени лист ЦГ" бр. 48/07, бр. 76/08, бр. 73/10, бр. 40/11, 30/17)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?