RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Registar distributera sredstava za ishranu bilja na veliko
Naziv usluge

 Registar distributera sredstava za ishranu bilja na veliko


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

 Registar distributera sredstava za ishranu bilja na veliko


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Trgovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    Zahtjev;
2.    dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;
3.    ugovor o radu za odgovorno lice za poslove nabavke, prometa, smještaja, čuvanja i izdavanja sredstava za ishranu bilja (sa ovjerenom kopijom diplome o završenom IV stepenu srednje škole i potvrdu o zaposlenom licu koju izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreza);
4.    dokaz o posjedovanju objekta za bezbjedno čuvanje sredstava za zaštitu bilja;
dokaz o uplati administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Uslovi za produženje licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100 €


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za ishranu bilja ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 76/08, br. 73/10, br. 40/11, 30/17)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?