RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Ministarstvo nauke objavilo na Portalu eUprave ANKETU: Kako biste unaprijedili zakonski okvir za aktivnosti istraživanja, inovacija, visokih tehnologija i usluga baziranih na znanju?

Ministarstvo nauke objavilo na Portalu eUprave ANKETU: Kako biste unaprijedili zakonski okvir za aktivnosti istraživanja, inovacija, visokih tehnologija i usluga baziranih na znanju? U skladu sa definisanim ciljevima Strategije pametne specijalizacije Crne Gore kao i Programa podsticanja inovativnih startapova, Ministarstvo nauke je pokrenulo anketu kako bi prikuplio mišljenja, informacije i sugestije o pravcu budućih propisa koji se tiču kreiranja podsticajnog ambijenta za istraživanja, inovacije, visoke tehnologije i usluge bazirane na znanju - naročito u sektoru privrede.

U skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024, Cilj VII 5. Poboljšanje okvirnih uslova za inovativni eko-sistem;

U skladu sa Programom podsticanja inovativnih startapova 2019-2021, Operativni cilj 3: “Finansiranje i pristup kapitalu” (Putem finansijskih i fiskalnih instrumenata usmjeravati poslovne subjekte ka djelatnosti istraživanja i inovacija i finansiranju inovativnih startapova);

Ministarstvo nauke pokreće proces konsultovanja javnosti u cilju prikupljanja mišljenja, informacija i sugestija o pravcu budućih propisa, kako bi oni u najvećoj mogućoj mjeri odražavali potrebe korisnika, imajući u vidu željene ciljeve politika kao i mogućnosti našeg pravnog sistema, a u skladu sa principima dobre javne uprave.

Opšti cilj planiranih zakonskih izmjena jeste snažnije usmjeravanje Crne Gore ka ekonomiji znanja, što podrazumijeva povećanje svih ulaznih inputa u ovu djelatnost (ljudi, kapitala i znanja i ideja), posebno u sektoru privrede, kao i njihovu efikasnu interakciju.

Molimo vas da odgovorite na pitanja iz ankete, dajući što više detalja, moguća uporedna iskustva drugih zemalja, ali imajući u vidu praktičnu izvodljivost i mogućnosti implementacije predloženih mjera u Crnoj Gori, kao i ravnotežu benefita na strani privrede i na strani države.

Anketa je otvorena do 21. jula 2019.

Anketi možete pristupiti preko portala e-Uprave, OVDJE

Za pristup anketi potrebno je da se registrujete na portalu e-Uprave.