RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Održana prezentacija u Privrednoj komori Crne Gore

Održana prezentacija u Privrednoj komori Crne Gore Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Pošta Crne Gore, su uzeli učešće u sjednici Odbora Udruženja špeditera i prisutnima prezentovali ulogu digitalnih certifikata u elektronskom poslovanju, posebno kada su u pitanju servisi na portalu eUprave.eUprava

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Pošta Crne Gore, su uzeli učešće u sjednici Odbora Udruženja špeditera i prisutnima prezentovali ulogu digitalnih certifikata u elektronskom poslovanju, posebno kada su u pitanju servisi na portalu eUprave.

Prezentacija je održana u cilju edukacije i razumijevanja upotreba sigurnog elektronskog poslovanja, kao i upoznavanje sa elektronskim servisima koje je Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije razvilo na portalu eUprave.

Generalni direktor u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, Stevan Ljumović i glavni adminstrator portala elektronska uprava, Vesna Simonović  predložili su da se pokrene inicijativa o neophodnosti kreiranja nove elektronske usluge na portalu eUprave “Najava za dolazak robe” u nadležnosti Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Na taj način može se olakšati svakodnevni rad pravnih lica koji se bave prevozom i špredicijom robe.

- Portal koji u Ministarstvu postoji pet godina pruža niz različitih usluga. Mi smo tu da privrednicima pomognemo da lakše posluju i unaprijede komunikaciju sa državnom upravom, naveo je Ljumović. Sve tehničke mogućnosti postoje da  na portalu e-uprava napravimo servis koji je namijenjen špediterima, kao i da omogućimo oficijelnu komunikaciju između, u ovom slučaju, špeditera i Veterinarske uprave. Vaša prijava upućena Veterinarskoj upravi daje mogućnost da oni mogu odmah da vam odgovore - rekao je on.

Prema njegovim riječima ovo može pomoći i kod uspostavljanja sličnih servisa u odnosu na bilo koji državni organ kojem se podnose zahtjeve identifikovane preko sertifikata.

Vesna Simonović, glavni administrator na portalu e-uprava, prezentovala je elektronske servise na portalu e-uprava,kojih je trenutno 165. Ona je rekla da na ovaj način svaki građanin ili kompanija može da pronađe informaciju bez odlaska u državne organe, kao i da uvijek imaju informacju u kojoj fazi je realizacija njihovog zahtjeva.

U Crnoj Gori postoje dva sertifikaciona tijela za izdavanje kvalifikovanih digitalanih certifikata. To su Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije koje izdaje digitalne sertifikate za potrebe državne uprave i Pošta Crne Gore kao javno sertifikaciono tijelo za građane i pravna lica u.

- Od početka rada Sertifikacionog tijela Pošte, 2010. godine, do danas, izdato je blizu 7.000 sertifikata - rekla je Andea Vujačić, predstavnica ove kompanije.

Ona navodi da je ovaj sertifikat digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o njegovom korisniku kao i izdavaocu. Omogućava bezbjednu razmjenu informacija putem interneta i namijenjen je svim učesnicima elektronskog poslovanja - fizičkim i pravnim licima, a upotreba mu je višestruka.