• Slika Crne Gore
RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
eankete

eAnkete

 • Informisanost i stav građana o uslugama koje pružaju državni organi na Portalu eUprava
  Od petka, 25. septembra možete anonimno popuniti anketu koja je namijenjena fizičkim licima preko Portala eUprava. Anketa ima za cilj da doprinese razvoju eUprave u Crnoj Gori a ujedno i da informiše i upozna građane sa Portalom eUprava. Rezultati pomenute ankete umnogome će pomoći kod kreiranja budućih aktivnosti vezanih za Portal eUprava, a sve u domenu lakše komunikacije građana sa organima državne Uprave.
 • Anketa o mladima
  Doprinesite istraživanju o potrebama mladih i uradite anketu
 • Zadovoljstvo korisnika uslugama koje su koristili preko Portala eUprave
  Anketa ima cilj da prikupljene informacije pomognu kod prepoznavanja potencijalnih nedostataka, problema, a u krajnjem dobijanja inputa relevantih za dalje stvaranje efikasnih elektornskih servisa u javnoj upravi. Anketa je namijenjena korisnicima koji su podnosili zahtjeve preko Portala eUprave.
 • Zadovoljstvo korisnika informisanjem javnosti o radu Vlade i organa državne uprave na Portalu Vlade
  Informisanje javnosti o radu Vlade i organa državne uprave putem Web portala Vlade CG ( www.gov.me) - zadovoljstvo korisnika (čitalaca) (Web portal je Zakonom o elektronskoj upravi "Službeni list Crne Gore, broj 32/2014" prepoznat kao javni informacioni i komunikacioni servis Vlade Crne Gore u okviru kog funkcionišu podportali predsjednika i potpredsjednika Vlade, Generalnog sekretarijata Vlade, ministarstava i velikog broja organa državne uprave)
 • Zadovoljstvo administratora sa radom Web portala Vlade CG
  Zadovoljstvo administratora Web portala Vlade CG i podportala (korisnika) postojećim tehničkim rješenjem za upravljanje sadržajem i prepoznavanje problema sa kojima se susreću?