• Slika Crne Gore
RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
eankete

eAnkete

  • Informisanost i stav građana o uslugama koje pružaju državni organi na Portalu eUprava
    Od petka, 25. septembra možete anonimno popuniti anketu koja je namijenjena fizičkim licima preko Portala eUprava. Anketa ima za cilj da doprinese razvoju eUprave u Crnoj Gori a ujedno i da informiše i upozna građane sa Portalom eUprava. Rezultati pomenute ankete umnogome će pomoći kod kreiranja budućih aktivnosti vezanih za Portal eUprava, a sve u domenu lakše komunikacije građana sa organima državne Uprave.
  • Upitnik Ministarstva ekonomije
    Ministarstvo ekonomije pokrenulo je online anketu o nacionalnom brendu Crne Gore, koja ima za cilj da istraži percepciju interne i eksterne javnosti kada je u pitanju znak nacionalnog brenda, odnosno države Crne Gore. Od domaće javnosti se želi saznati kakva je njena percepcija kada je u pitanju nacionalni brend Crne Gore, kako građani doživljavaju određene potencijale koje Crna Gora ima, šta smatraju da od tih potencijala treba da bude nosilac znaka nacionalnog brenda. Između ostalog, potebno je navesti da li ste ili planirate da nekome preporučite da posjeti Crnu Goru, koje su, prema vašem mišljenju, najznačajnije istorijske ličnosti, sportski klubovi i sportisti, crnogorska preduzeća, brendovi, proizvodi, turistička mjesta i slično. Anketa na engleskom jeziku je prilagođena eksternoj javnosti, pa se pitanja, između ostalog, odnose na to da li ste ikada posjetili Crnu Goru, koji njen dio i iz kog razloga, da li biste je opet posjetili i slično. Informacija o pokretanju ankete proslijeđena je i svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, kako bi daljom distribucijom doprinijeli da što veći broj ljudi učestvuje u procesu anketiranja. Ujedno, sastavni dio upitnika je i pitanje koje se odnosi na potencijalni slogan brenda Crne Gore, koji bi u skoroj budućnosti trebalo biti odabran kao sastavni dio vizuelnog identiteta nacionalnog brenda. U tom smislu, anketa daje mogućnost svim ispitanicima da predlože kako bi, po njihovom mišljenju, trebalo da zvuči idealan slogan koji će na najbolji način predstaviti Crnu Goru i izvršiti njeno pozicioniranje na inostranom tržištu. Anketa će biti dostupna do 11. septembra ove godine, a rezultati će biti predstavljeni na IV Konferenciji o nacionalnom brendiranju koja će se održati u septembru u Kolašinu. Na osnovu rezultata ankete Ministarstvo će imati osnovne pokazatelje svog dosadašnjeg rada na ovom polju i da li je i u kojoj mjeri koncept nacionalnog brendiranja poznat crnogorskoj javnosti. Pomenuto istraživanje Ministarstvo ekonomije sprovodi u saradnji sa NU "Centar za marketing" iz Podgorice.
  • Survey of Ministry of economy