• Slika Crne Gore
RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
eankete

eAnkete

  • Informisanost i stav građana o uslugama koje pružaju državni organi na Portalu eUprava
    Od petka, 25. septembra možete anonimno popuniti anketu koja je namijenjena fizičkim licima preko Portala eUprava. Anketa ima za cilj da doprinese razvoju eUprave u Crnoj Gori a ujedno i da informiše i upozna građane sa Portalom eUprava. Rezultati pomenute ankete umnogome će pomoći kod kreiranja budućih aktivnosti vezanih za Portal eUprava, a sve u domenu lakše komunikacije građana sa organima državne Uprave.
  • Anketa o mladima
    Doprinesite istraživanju o potrebama mladih i uradite anketu